SEMINÁŘE A KURZY

Pořádáme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. Nejvyhledávanější jsou tzv. šablony a letní školy.

Zúčastněte se otevřeného kurzu.

Přidejte se k 12 000 učitelům, kteří prošli našimi semináři.

Zaměření: Obrázky, Schody

Přihlašování do 27. 10. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Východiska, cíle a principy vyučovací metody prof. Hejného -  vyučování orientované na budování schémat, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka, koncepce učiva v učebnicích Hejného

Přihlašování do 9. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 16 míst.

Zaměření: 1. - 3. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 10 míst.

Zaměření: 3. - 5. ročník ZŠ
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 9 míst.

Zaměření: Budování pojmu, Mříž – geometrie v prostředí mříže, Zlomky – Egyptské dělení, Pavučiny
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 13 míst.

Zaměření: Budování pojmu objem, Zlomky – modelování, operace se zlomky, Jazyk písmen, Pythagorova věta
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Přihlašování do 10. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

Zaměření: Podlaháři, Dřívka

Přihlašování do 18. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 14 míst.

Zaměření: Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně, tvorba úloh snadných i náročnějších, různé žákovské postupy řešení

Přihlašování do 23. 11. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 19 míst.

Zaměření: Autobus, Pohádky

Přihlašování do 1. 12. 2021

nebo do naplnění kapacity

Zbývá 15 míst.

SEMINÁŘ NA VAŠÍ ŠKOLE

Na vaši školu si můžete pozvat některého z našich lektorů, který u vás realizuje seminář z naší nabídky. Pro realizaci je nutná interaktivní tabule nebo počítač s dataprojektorem.

Poptejte seminář pro vaši školu