Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Praha) - 1. ročník

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Místo konání: FZŠ Táborská, Tábosrká 45, Praha 4 - Nusle
Doba konání: říjen 2019 - květen 2020, vždy v pondělí od 14:00 do 17:30 hod
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: začátečníci
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 1. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle modrých učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý seriál seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 1. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům.

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 1. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

 

A. Aktivní seznámení účastníků s tematickým celkem pro dané období, a to způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry kopírovat organizaci práce ve třídě. Účastníci se seznámí s matematickým, didaktickým i osobnostně sociálním aspektem daného tematického celku řešením úloh včetně organizace práce ve třídě.

 

B. Účastníci si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii tak, aby mohli tento nástroj aktivně využívat ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti dětí ve vlastní třídě.

 

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

 

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram a názvy jednotlivých seminářů:

Pondělí 14. říjen 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Rytmus (nejen barevný), Krychlové stavby, Teze II: Evidence tabulkou

Pondělí 4. listopad 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Dětský park a Vláčky, Teze I: Vstup nového manipulativního prostředí

Pondělí 25. listopad 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Krokování, Figurky, Míra v HM, Teze III a IV: Nástěnkové úlohy a nové pojmy

Pondělí 9. prosinec 2019 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Dřívka, Součtové trojúhelníky a kouzla, Myslím si číslo, Teze VII: Chybné porozumění úloze

Pondělí 20. leden 2020 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Skládání papíru, Schody, Práce s daty (šifry, Sova, Kimovka), Teze V a VI: Dramatizace a problém stejnosti

Pondělí 10. únor 2020 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Sousedé, Bludiště, Výstaviště, Teze IX: Dlouhé úlohy

Pondělí 16. březen 2020 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Parkety, Hadi, Teze X: Vstup učitele do myšlenkového procesu žáka

Pondělí 20. duben 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Autobus, Barevné trojice, Teze XII: Stejnost v geometrii

Pondělí 11. květen 2020 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Abaku, Zlomky v HM, Rodina, Teze XI: Proces zobecňování

Pondělí 25. květen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Slovní úlohy s antisignálem, Peníze, Měření času, Koncepce HM v 1. ročníku, Teze XIII: Učitel kouzlí