Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Chýně) - 3. ročník

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 3. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 3. ročníku

Místo konání: ZŠ Chýně, Bolzanova 800, Chýně 253 01
Doba konání: září 2020 - květen 2021, vždy v středa od 14:30 do 18:00 (10 dílů)
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Doprava do místa konání MHD: odjezd Praha-Zličín, bus 347, nástupiště 5, odjezd 13:50; příjezd Chýně, Háje, 14:03 
Zpět MHD: odjezd Chýně, Háje, 18:36; příjezd Praha-Zličín, 18:50
Cílová skupina: Předpokládá se, že účastník má základní znalosti prostředí z 1. – 2. ročníku. 

  • Současní vyučující ve 3. ročníku ZŠ, kteří učí Hejného metodou, mají alespoň jeden rok zkušenosti s výukou matematiky a v ideálním případě vedli děti v 1. a 2. ročníku Hejného metodou.
  • Asistenti učitele i žáka ve 3. třídě, kde je matematika vyučována Hejného metodou.
  • Ostatní zájemci z řad učitelů matematiky Hejného metodou na 1. stupni ZŠ. 
Obecná anotace pro celý seriál seminářů: Celý seriál a tedy i jednotlivé semináře jsou zaměřeny na výuku matematiky ve 3. ročníku základní školy Hejného metodou.
Účastníci celého seriálu seminářů se podrobně seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody a s principy, na kterých je metoda vystavěna, a to prostřednictvím vlastních aktivit i videoukázek.
Obsah jednotlivých seminářů je koncipován tak, aby odpovídal postupnému zavádění učiva během školního roku, důraz bude kladen na problémové úlohy vždy zhruba na další měsíc, nebudou tedy jednotlivá prostředí prodiskutována v celém rozsahu, ale vždy jen na nejbližší období. Obsah jednotlivých seminářů/dílen vždy předchází obsahu výuky v následujícím období. Účastníci si tak budou moci hned vyzkoušet získané znalosti a dovednosti ve vlastní výuce matematiky a popřípadě je v dalším semináři reflektovat.
Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou postupně zaváděna, s jejich cíli pro budování porozumění matematickým pojmům, vztahům, procesům, i s konkrétními možnostmi, jak s prostředím seznámit žáky. Dále budou probírána další prostředí navazující na první  a druhý ročník.
Semináře jsou vedeny zkušenými lektory tak, aby účastník i v rámci semináře jednak sám prožil konstruktivisticky vedenou výuky matematiky, podílel se na objevování matematiky, ale také mohl diskutovat případné problémy žáků, jejich neočekávané reakce i možnosti, jak zaměstnat rychlejší žáky a jak pomoci slabším žákům (individualizace). 
V případě nepříznivé hygienické situace a po umožnění ze strany ministerstva školství je možné, že se některé semináře uskuteční online prostřednictvím google.meet, pak je potřeba kamera a mikrofon i na straně účastníka.

Časový harmonogram a zaměření jednotlivých seminářů:

1/10      Středa 23. září 2020, zaměření: Písemné sčítání, Mříž I, Algebrogramy pro 3. ročník ZŠ
2/10      Středa 14. října 2020, zaměření: Indické násobení, Dělení pro 3. ročník ZŠ 
3/10      Středa 4. listopadu 2020, zaměření: Sítě krychle, Číselná osa pro 3. ročník ZŠ 
4/10      Středa 25. listopadu 2020, zaměření: Zaokrouhlování, Písemné odčítání pro 3. ročník ZŠ
5/10      Středa 13. ledna 2021, zaměření: Principy HM s důrazem na rozvoj osobnosti a techniky sebereflexe žáka ve 3. ročníku
6/10      Středa 3. února 2021, zaměření: Přednost operací I, Dělení se zbytkem pro 3. ročník ZŠ
7/10      Středa 17. února 2021, zaměření: Parkety, Přednost operací II pro 3. ročník ZŠ
8/10      Středa 24. března 2021, zaměření: Tabulka 0 - 99, Mříž II pro 3. ročník ZŠ
9/10      Středa 21. dubna 2021, zaměření: Násobení pod sebou, Rýsování pro 3. ročník ZŠ
10/10    Středa 19. května 2021, zaměření: Kvádr, Kruh a tělesa pro 3. ročník ZŠ