Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ - 1. ročník

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Místo konání:
on-line semináře (formou videokonference na platformě ZOOM), případně ZŠ a MŠ Hovorčovice, Revoluční 903, Hovorčovice
Čas konání: čtvrtek (středa) od 14:30 do 18:00 (dle rozpisu)
Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: začátečníci
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 1. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle modrých učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s..

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů:
Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.
Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 1. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům.
Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 1. ročníku.
Každý seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s tematickým celkem pro dané období, a to způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry kopírovat organizaci práce ve třídě. Účastníci se seznámí s matematickým, didaktickým i osobnostně sociálním aspektem daného tematického celku řešením úloh včetně organizace práce ve třídě.
  2. Účastníci si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii tak, aby mohli tento nástroj aktivně využívat ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti dětí ve vlastní třídě.
  3. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.
  4. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.
Časový harmonogram a zaměření jednotlivých seminářů:
1/10     Čtvrtek 21. leden 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Krychlové stavby, práce s tabulkou, principy HM
2/10     Čtvrtek 4. únor 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Rytmus, Krokování, matematické rozcvičky
3/10     Středa 17. únor 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Figurky, Schody, Dětský park, Práce s daty
4/10     Čtvrtek 4. březen 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Myslím si číslo, Dřívka, Vláčky, Míra v HM
5/10     Středa 17. březen 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Skládání papíru, Autobus, Mince
6/10     Čtvrtek 8. duben 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Sousedé, Bludiště, Výstaviště, dramatizace v HM
7/10     Čtvrtek 22. duben 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Parkety, Hadi, Měření času
8/10     Čtvrtek 13. květen 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Barevné trojice, Součtové trojúhelníky, Kouzla
9/10     Čtvrtek 27. květen 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Abaku, Zlomky v HM, Rodina
10/10   Čtvrtek 10. červen 2021 (14:30 – 18:00), zaměření: Slovní úlohy nejen s antisignálem, Koncepce HM v 1. a 2. ročníku