DIFERENCIACE A INDIVIDUALIZACE VE VÝUCE MATEMATIKY HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ - PILOTNÍ DLOUHODOBÝ ONLINE KURZ

TENTO KURZ NENÍ AKREDITOVÁN V SYSTÉMU DVPP!
Pro účastníky je BEZ nároku na osvědčení!

Hodinová dotace: 20 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

11. 2. 2021, 15:00 - 18:30
24. 2. 2021, 16:00 - 17:00
11. 3. 2021, 15:00 - 18:30
24. 3. 2021, 16:00 - 17:00
8. 4. 2021, 15:00 - 18:30
21. 4. 2021, 16:00 - 17:00
6. 5. 2021, 15:00 - 18:30
19. 5. 2021, 16:00 - 17:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Ing. Petra Antlová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
není akreditováno MŠMT


TENTO KURZ NENÍ AKREDITOVÁN V SYSTÉMU DVPP!
Pro účastníky je BEZ nároku na osvědčení!​

V rámci dlouhodobého kurzu se bude pravidelně potkávat pod vedením provázejícího lektora v online prostředí menší skupina učitelů a rozvíjet svoje zkušenosti s výukou Hejného metody se zaměřením na diferenciaci a individualizaci ve výuce. O to více, je toto téma aktuální v době distanční výuky, kdy ne všichni žáci mají rovnocenné předpoklady a podmínky k učení. 

Společně se v průběhu čtyř 4hodinových setkání v období únor až květen, budeme věnovat tomu:

 • jaké možnosti nabízí Hejného metoda učitelům pro individualizaci výuky pro každého žáka,
 • jak organizovat výuku,
 • jak žáky motivovat a aktivizovat,
 • jak udržet konstruktivistický styl výuky i v online prostředí, 
 • jak získávat od žáků cennou zpětnou vazbu pro další plánování diferencované výuky. 

Každé setkání bude zaměřeno na vybrané prostředí Hejného metody a na matematické nebo didaktické téma - vždy z pohledu možnosti individualizace a diferenciace:

 • součinové čtverce,
 • rovnice a jazyk písmen,
 • geometrie, 
 • gradované úlohy, 
 • hodnocení a osobnostní rozvoj dětí, 
 • práce s chybou a rozbor žákovských řešení na videoukázce z distanční výuky

Mezi jednotlivými čtyřhodinovými bloky si účastníci budou moci vyzkoušet přímo ve své výuce nové poznatky a tipy z online setkání, a následně tyto své nové zkušenosti sdílet po dvou týdnech ve skupině učitelů v rámci jednohodinové reflexe. Z tohoto důvodu je kurz určený pro učitele, kteří mají vlastní zkušenost s výukou matematiky Hejného metodou, a kteří již absolvovali minimálně 8 hodinový kurz Hejného metody.

V průběhu kurzu se také budeme věnovat rozvoji učitele v Hejného metodě, každý z účastníků si bude moci nastavit svoji další cestu svého rozvoje, resp. stanovení svého cíle v oblasti diferenciace a individualizace ve výuce. 

Provázející lektor: Petra Antlová

Petra Antlová je lektorem Hejného metody a současně vyučuje na základní škole matematiku na 2. stupni Hejného metodou. Je učitelem, který dává dětem výzvy dle jejich potřeb, aby se každé rozvíjelo podle svých možností. Snaží se, aby každého žáka (nadaného na matematiku i toho, co je nadaný v jiné oblasti, i toho se specifickými potřebami) motivovala, aktivní musí být žák, jedině on si způsobí, že se mu učení stane. Chce dětem ukázat možnosti, které matematika nabízí, protože je přesvědčená, že kladný vztah k předmětu a zažívaná radost při výuce jsou to nejlepší vnitřní motivací pro všechny. Tento její přístup k výuce sebou nese i změnu přístupu v hodnocení, proto se ve své výuce také snaží o formativní hodnocení, které ji dává smysl a zapadá do principů Hejného Metody. Děti se učí samostatně myslet, utvářet si vlastní názor, vážit si sebe sama, budovat si vlastní sebedůvěru, rozvíjet své kritické myšlení, umět se rozhodovat, spolupracovat a vytvářet si tak hodnoty pro svůj život do budoucna.

Své přístupy uplatňuje i v době distanční výuky, hledá způsoby a nástroje v online prostředí, které podporují konstruktivistický styl výuky. Má velké zkušenosti s vedením online hodin se žáky druhého stupně od 6. až po 9. ročník. 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde