MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ (WEBINÁŘ)

Zaměření: Přednost operací I, Dělení se zbytkem pro 3. ročník ZŠ
Zaměření: Přednost operací I, Dělení se zbytkem pro 3. ročník ZŠ
 

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 6. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

3. 2. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jitka Vokšická
Jarka Kloboučková
Mgr. Petra Sadílková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková


Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Přednost operací I, Dělení se zbytkem, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Tabulka N a obsah obrazce, Slovní úlohy s antisignálem, Zvířátka dědy Lesoně, Rovnostranný trojúhelník, Didaktická hra SOVA, Zlomek v modelu koláče, Statistika a evidence jevů s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 3. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 3. r. na stranách 38 – 44 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti, vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 17. 2. 2021: 7/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Parkety, Přednost operací II ve 3. ročníku.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.