MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ (WEBINÁŘ)

Zaměření: Parkety, Přednost operací II pro 3. ročník ZŠ
Zaměření: Parkety, Přednost operací II pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 7. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 2. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Marta Kuchaříková
Jarka Kloboučková
Mgr. Petra Sadílková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Parkety, Přednost operací II, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Písemné odčítání, Zlomky, Sousedé, Vlastnosti čísel, Dětský park, Tvorba slovních úloh, Trojciferná čísla v desítkové soustavě s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 3. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 3. r. na stranách 45 – 51 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti, vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 24. 3. 2021: 7/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Tabulka 0 – 99, Mříž II ve 3. ročníku.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.