MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Kvádr, Kruh a tělesa pro 3. ročník ZŠ

Zaměření: Kvádr, Kruh a tělesa pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 10. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 5. 2021, 14:30 - 18:00
ZŠ Chýně, Bolzanova 800, 253 01 Chýně
další termíny

LEKTOŘI

Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Přihlašovat se můžete do 17. 5. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Kvádr, Kruh a tělesa, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Lineární závislosti, Náhodná procházka, Povrch tělesa, Čtvercová figurální čísla, Vícepodlažní výstaviště, Zaokrouhlování a početní operace, Šipkový zápis mnohoúhelníku s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 3. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 3. r. na stranách 65 – 72 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti, vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.