MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ (WEBINÁŘ)

Zaměření: Přednost operací I, Dělení se zbytkem pro 3. ročník ZŠ
Zaměření: Přednost operací I, Dělení se zbytkem pro 3. ročník ZŠ
 

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 6. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

3. 2. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Přihlašovat se můžete do 1. 2. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková


Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Přednost operací I, Dělení se zbytkem, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Tabulka N a obsah obrazce, Slovní úlohy s antisignálem, Zvířátka dědy Lesoně, Rovnostranný trojúhelník, Didaktická hra SOVA, Zlomek v modelu koláče, Statistika a evidence jevů s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 3. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 3. r. na stranách 38 – 44 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti, vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 17. 2. 2021: 7/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Parkety, Přednost operací II ve 3. ročníku.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.