MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ (WEBINÁŘ)

Zaměření: Kvádr, Kruh a tělesa pro 3. ročník ZŠ

Zaměření: Kvádr, Kruh a tělesa pro 3. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 3. ročník, 10. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 5. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Přihlašovat se můžete do 17. 5. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Kvádr, Kruh a tělesa, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Lineární závislosti, Náhodná procházka, Povrch tělesa, Čtvercová figurální čísla, Vícepodlažní výstaviště, Zaokrouhlování a početní operace, Šipkový zápis mnohoúhelníku s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 3. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 3. r. na stranách 65 – 72 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti, vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.