MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V METODĚ HEJNÉHO NA 3. STUPNI

Zaměření: Zaměření: Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně, tvorba úloh snadných i náročnějších, různé žákovské postupy řešení
Zaměření: Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně, tvorba úloh snadných i náročnějších, různé žákovské postupy řešení

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

29. 11. 2021, 15:00 - 18:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Přihlašovat se můžete do 23. 11. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 367/2021-2-47


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Zaměření:
Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně, tvorba úloh snadných i náročnějších, různé žákovské postupy řešení

 

 

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v metodě Hejného zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipována průřezem  na 1. stupni, jak jsou zavedena (případně pokračují) na 2. stupni a k jakým matematickým dovednostem a pojmům směřují, jaký je výhled využití prostředí na 3. stupni. Seminář bude členěn do několika etap: 

 

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy - práce s prostředím. 

B. Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Doplňování dalších podmínek. K didaktickým cílům první etapy přibude ve druhé etapě cíl: rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. Tvorba úloh uvedeného typu s nastavitelnou obtížností. Různé žákovské postupy při řešení. 

C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 2. stupni ZŠ a výhled na 3. stupeň. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8000 Kč za seminář do 10 účastníků. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.