OTEVŘENÁ HODINA V 8. ROČNÍKU

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

13. 12. 2022, 08:55 - 12:25
ZŠ Solidarita, Brigádníků 510/14, 100 00 Praha 10 - Strašnice
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Václav Strnad

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Otevřená hodina vedená Hejného metodou" pod č.j.:
MSMT- 21847/2022-2-703


Na hodině se s žáky 8. ročníku budeme věnovat proměnné a algebraickým výrazům. Předmětem hodiny bude v 1. části zobecňovací úloha vedoucí k práci s písmeny (proměnnými). Ve druhé části hodiny budou žáci skládat pravoúhelníky a vzniklé situace pak popisovat algebraickými výrazy. Tato aktivita slouží především k tomu, aby žáci pod algebraickými výrazy viděli konkrétní představy. Poté následuje společný rozbor této hodiny.
Třetí část bude věnována semináři, který se tematicky věnuje proměnné a algebraickým výrazům a přípravě těchto myšlenek. Ukážeme si, jak se proměnná připravuje, jaké úlohy žáci řeší. Některé úlohy také zkusíme společně vyřešit z pohledu žáků. Základním cílem semináře je, aby účastník semináře zjistil, jakým způsobem se didakticky s algebraickými výrazy pracuje v Hejného metodě.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 980 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.