PREGRAMOTNOST TVARŮ V HEJNÉHO METODĚ

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele mateřských škol, hodinová dotace 16x45 min.

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

5. 11. 2019, 14:00 - 17:30
14. 11. 2019, 14:00 - 17:30
19. 11. 2019, 14:00 - 17:30
28. 11. 2019, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Petra Prokopová Machalová
Mgr. Eva Šubrtová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 17099/2019-1-537


Garant: Mgr. Petra Prokopová Machalová

Obsah - podrobný přehled témat výuky: Cyklus dílen je určen učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ, kteří se snaží otevírat svět tvarů dětem přirozenou formou přes pohyb, činnost a další aktivity dětem blízké. Jedná se o porozumění geometrickým pojmům přes manipulativní aktivity. Účastníci se seznámí s prostředími manipulativní geometrie, která vychází z běžných činností dětí. Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti:

A. Východiska předmatematické výchovy, principy, které je třeba dodržovat při práci s dětmi (2 x 45 minut)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus, jehož pilíři jsou dva fenomény: a) dítě i třída mají intelektuální autonomii a b) každé dítě si může volit vlastní poznávací cestu.  Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a výzvách.

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (12 x 45 min.) Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody (zaměřená na geometrii), na kterých děti budují své poznání při otevírání světa tvarů. Při řešení výzev různé úrovně bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i dětských myšlenkových pochodů. Účastníci si vyzkouší tvořit aktivity snadné i náročnější. Patří sem i organizace práce třídy a didaktické cíle jednotlivých etap práce s vybranými prostředími.

C. Změna role učitele (2 x 45 minut)

Učitel se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu bude nabízet přiměřené výzvy. Je moderátorem diskusí mezi dětmi. V dílnách budeme diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají.

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY

Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony (cyklu seminářů). Za absolvování celé šablony (cyklu seminářů) dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu (cyklus seminářů). 
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).
Seminář se koná od počtu 6 účastníků!

Storno podmínky seminářů: 
Odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celého semináře.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 4800Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.