ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ - WEBINÁŘ

Zaměření: Dělitelnost – úlohy z různých prostředí, které vedou k pojmům prvočíslo, rozklad na prvočísla, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, propojení dělitelnosti na desítkovou soustavu (algebrogramy), postupné odhalování kritérií dělitelnosti.
Zaměření: Dělitelnost – úlohy z různých prostředí, které vedou k pojmům prvočíslo, rozklad na prvočísla, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, propojení dělitelnosti na desítkovou soustavu (algebrogramy), postupné odhalování kritérií dělitelnosti.
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

31. 5. 2021, 15:00 - 18:30
2. 6. 2021, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč

Přihlašovat se můžete do 26. 5. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32695/2020-4-719


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Zaměření: Dělitelnost – úlohy z různých prostředí, které vedou k pojmům prvočíslo, rozklad na prvočísla, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, propojení dělitelnosti na desítkovou soustavu (algebrogramy), postupné odhalování kritérií dělitelnosti.

Forma: videokonference na platformě ZOOM

Seminář je rozdělen do 4 bloků po 90 minutách vždy s minimálně 30 minutovou přestávkou.

  Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v metodě Hejného zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipována průřezem na 1. stupni ZŠ, jak jsou zavedena (případně pokračují) na 2. stupni ZŠ a k jakým matematickým dovednostem a pojmům směřují. Cyklus seminářů bude členěn do čtyř bloků po 90 min:
 
1. ČÁST
A. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s aritmetickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle – práce s  aritmetickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti.
 
30 min. přestávka
 
B. 90 min
Aktivní seznámení účastníků s geometrickým výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle  – práce s geometrickým prostředím tak, aby byl plně využit potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti.
 
Konec výukového dne nebo 60 min přestávka
 
2. ČÁST
C.  90 min
Řešení úloh různé úrovně a jejich gradace úloh podle obtížnosti. Tvorba úloh snadných i náročnějších a úloh s nastavitelnou obtížností. Doplňování dalších podmínek. Didaktické cíle: rozvoj schopnosti učitele vzájemně propojit více různorodých matematických situací a získat tak vhled do matematické podstaty. Různé žákovské postupy při řešení.
 
30 min přestávka
 
D. 90 min
Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 2. stupni ZŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti žáků prostředí rozvíjí s ohledem na očekávanou matematickou úroveň žáka. Jak pomáhat žákům překonávat problémy. Jaké úlohy dávat žákům, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Účastníci mohou v diskuzích otevírat a  řešit své specifické problémy.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.