ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ - WEBINÁŘ

Zaměření: Jak získávat početní dovednosti v matematice vedené Hejného metodou, dril versus nácvik
Zaměření: Jak získávat početní dovednosti v matematice vedené Hejného metodou, dril versus nácvik

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

14. 3. 2022, 15:00 - 18:30
28. 3. 2022, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 7. 3. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32695/2020-4-719


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Zaměření: 
Jak získávat početní dovednosti v matematice vedené Hejného metodou, dril versus nácvik

Webinář je rozdělen do 4 bloků po 90 minutách vždy s minimálně 30 minutovou přestávkou.
Pro získání osvědčení je nutné splnit 100% účast na obou dílech webináře.


Na semináři se učitelé seznámí se situacemi a sami na sobě je i prožijí, jak v Hejného metodě vytvořit pro žáky dostatečný prostor k získávání početních dovedností, avšak s respektem k potřebám žáků. Každého žáka lze posunovat v posilování aritmetických spojů bez prožívání neúspěchu a demotivace k dalšímu učení se matematice. Budeme hledat odpověď na otázku: „Je možné početní dovednosti získávat a zároveň u toho prožívat radost z matematiky?“ Seminář je cílený na praktické a konkrétní činnosti do hodiny, které u dětí posilují aritmetické dovednosti s porozuměním a zároveň je zachována diferenciace, úlohy mohou být připravené na míru každému žákovi. 
Seminář bude rozdělen na dva 4hodinové semináře. Pro účastníky je velkou výhodou to, že mezi semináři mají možnost vyzkoušet si ve svých hodinách to co načerpali na prvním setkání a v následujícím díle mohou své zkušenosti sdílet a reflektovat s ostatními.
 
Na semináři jsou vítáni učitelé matematiky 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií, kteří aktivně vyučují, aby mohli sdílet své zkušenosti z výuky na semináři, a zároveň mohli nabytou inspiraci ze semináře vyzkoušet ve své výuce a případně na následujícím semináři sdílet své nové zkušenosti.
 
  1. díl
První seminář bude zaměřen na počítání se zlomky, desetinnými čísly - na řešení úloh z aritmetických prostředí: součtové trojúhelníky, součinové čtverce, hadi, šipkové grafy, pavučiny, ale i slovní úlohy a prostředí budující pochopení úprav rovnic – mince, váhy, myšlená čísla, rovnicové trojúhelníky.
  1. díl
Druhý seminář bude zaměřen na práci s jazykem písmen a úpravu algebraických výrazů. Lze i tuto náročnou část matematiky připravit pro žáky tak, aby získávali dostatečné zkušenosti a dovednosti s úpravou výrazů, nezažívali neúspěch a měli motivaci do řešení úloh s proměnnými? Na semináři si ukážeme cesty, jak v HM lze tohoto dosáhnout, s využitím úloh s dlaždicemi, součinových čtverců, rovnicových trojúhelníků a slovních úloh s myšleným číslem, úlohami s kouzelníkem a spousty dalších.

Komu je seminář určen: Učitelům matematiky na 2. stupni, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, ředitelům škol a školských zařízení, učitelům – vedoucím zájmových kroužků a klubů.

Vzdělávací cíl: Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na druhém stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.