ROZVOJ OSOBNOSTI UČITELE - PRŮVODCE SKRZE PRÁCI S DĚTMI - PILOTNÍ DLOUHODOBÝ ONLINE KURZ

TENTO KURZ NENÍ AKREDITOVÁN V SYSTÉMU DVPP!
Pro účastníky je BEZ nároku na osvědčení!

Hodinová dotace: 20 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

15. 2. 2021, 14:30 - 18:00
1. 3. 2021, 14:30 - 15:15
15. 3. 2021, 14:30 - 18:00
29. 3. 2021, 14:30 - 15:15
12. 4. 2021, 14:30 - 18:00
26. 4. 2021, 14:30 - 15:15
10. 5. 2021, 14:30 - 18:00
24. 5. 2021, 14:30 - 15:15
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Tereza Kottová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
není akreditováno MŠMT


Práce s dětmi může být nádherná a vyčerpávající zároveň. Na učitele jsou kladeny velké nároky - na jejich znalosti a dovednosti, kreativitu, sebevzdělávání. Jaké kompetence by měl učitel ovládat? A jaké rozvíjet u dětí? K tomu nutné ,,papírování” a další přidružené aktivity… a my chodíme ze školy unavení, přetížení a vyčerpání.  

On-line seminář "Rozvoj osobnosti učitele-průvodce skrze práci s dětmi" bude zaměřen na to, abychom si díky tomuto smysluplnému povolání mohli lépe uvědomovat, co je naší osobní vizí, kterou můžeme ve škole rozvíjet a obohacovat. Co je cílem našeho konání, jaká je naše role učitele-průvodce, jak kultivovat skutečnou vnitřní motivaci. Podíváme se na chybu jako příležitost jít vpřed. Prozkoumáme také komunikaci a její vliv na klima třídy.

A to vše s ohledem na děti, se kterými pracujeme, v prostředí, kterým jsme obklopeni, ale především s plným ohledem na nás samé. Protože jen spokojený a nadšený učitel může být skvělým průvodcem. 

Společně se také zaměříme na to, jakým způsobem přirozeně integrovat principy Hejného metody, a tak plně využít jejich potenciál (nejen) při řešení matematických úloh. Dotkneme se tedy témat, jako je diskuse, spolupráce, gradace, přiměřené výzvy, budování mentálních schémat aj.

V průběhu společných on-line setkání se zaměříme i na témata, která Vás zajímají. V rámci kurzu bude tedy prostor, abychom jej přizpůsobili Vašim požadavkům a přáním.  

Z každého setkání vyplyne dílčí úkol, na kterém budeme v rámci dalších dní pracovat, sdílet a vzájemně komentovat. Využijeme k tomu uzavřenou facebookovou skupinu, kde Vám budu k dispozici také pro Vaše dotazy a postřehy. 

_____________________________

Provázející lektor: Tereza Kottová

Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jsem nastoupila na ZŠ Open Gate, kde jsem pracovala až do doby, kdy jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou. Mám dvě dcery (5 a 7 let). Postupem času jsem se čím dál více zajímala o to, jaké různé cesty ve výchově a vzdělávání dětí jsou, až jsem narazila na principy Respektovat a být respektován, Montessori pedagogiku, Nenásilnou komunikaci, Svobodné školy, samořízené učení a mnohé další. Zkušenosti z fakulty jsem měla s Hejného metodou. To vše začalo formovat nejen život můj a mých dětí, ale také můj přístup k učitelství. Začala jsem si všímat, že být učitelkou má hluboký přesah do našich osobních životů, že jako učitelka, lépe řečeno průvodkyně, mohu mít zásadní vliv na děti, které učím, které provádím jejich dalšími kroky životem. Dnes pracuji v ZŠ Vlásenický dvůr mezi lidmi a dětmi, se kterými jsme si dennodenně inspirací. 

Vidím velký smysl v otevřeném a vědomém (sebe)rozvoji na všech úrovních - vědomostí, znalostí, postojů, ale i návyků. Každý jediný den vím a cítím, že jsem na své cestě zase o kousek dál...

Všechna naše on-line setkání budeme natáčet, poté budou uložena na Google disku, odkud je budete moci kdykoliv zhlédnout pro připomenutí, popř. pokud se nebudete moci pondělních setkání účastnit. Tuto možnost budete mít po celou dobu trvání on-line kurzu.

Pojďme se tedy vydat na společnou cestu ve vzájemné podpoře.

Těším se na setkání.
Tereza Kottová

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde