OBJEDNÁVKA KURZU

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V MŠ - VČELKA BEEBOT Akreditováno v rámci programu DVPP "Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" č. j. MSMT- 21847/2022-2-703

Praha, 30. 11. 2022, 15:30 - 19:00, Lektor/ka: Mgr. Petra Prokopová Machalová

1. VAŠE ÚDAJE

2. ÚDAJE K PLATBĚ

3. SOUHRN

Vyplňte prosím vaše kontaktní údaje. Nebudelete-li účastník kurzu, zvolte prosím níže danou možnost a údaje o účastnících vyplňte. Nezapomeňte zkontrolovat správnost vyplněných údajů, v této podobě budou uvedeny na certifikátu.

Formulář obsahuje chyby:
(pro případ nutnosti)

Datum narození ve formátu 20.1.1982 je potřebné pro správné vytištění certifikátu o absolvování kurzu.

Je kontaktní osoba zároveň účastník?

Na tento seminář lze přihlásit pouze jediného účastníka v rámci jedné objednávky.
Pro dalšího účastníka musíte vyplnit další přihlášku.