ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí 4. - 5. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí 4. - 5. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

20. 7. 2020, 09:00 - 17:30
21. 7. 2020, 09:00 - 17:30
22. 7. 2020, 09:00 - 17:30
23. 7. 2020, 09:00 - 17:30
24. 7. 2020, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jana Peřinová
Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 200 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Lenka Rybová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Pobytová letní škola Luna I bude zaměřena a určena PRIMÁRNĚ učitelům 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a dalším pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i rodičům žáků 1. stupně základní školy. Tato letní škola je zároveň určena učitelům malotřídních škol, kterým bude věnována zvláštní pozornost- ve formě samostatné skupiny (dle zájmu skupin) tohoto zaměření. Každá skupina bude mít program uzpůsobený pokročilosti a zkušenostem účastníků. Část programu bude volitelná - zejména dílny zaměřené na výuku s učebními materiály konkrétních ročníků. V rámci programu budou rovněž připraveny i volitelné dílny, jejichž obsah se pokusíme přizpůsobit potřebám účastníkům během letní školy (i s ohledem na možnosti lektorů). Účastníci v rámci programu absolvují dílny zaměřené na různá prostředí (aritmetická, sémantická i geometrická). I v rámci těchto dílen bude dostatek prostoru pro sdílení praktických zkušeností s danou problematikou i se specifiky práce výuky podle dvanácti principů Hejného metody. Těm bude věnována pozornost i v rámci úvodní a závěrečné dílny, nebo v průběhu společné reflexe v rámci každé skupiny v závěru každého dne na letní škole. Didaktickým tématům (např. analýza žákovských řešení, analýza videozáznamu) bude věnována pozornost v rámci dílen a reflektována rovněž v rámci celodenní reflexe.
Účastník si vybere skupinu podle uvedené charakteristiky. Část programu bude pevně stanovena, část programu si účast volí z povinně-volitelných dílen před zahájením letní školy. Večerní volitelné dílny budu vypisovány na letní škole a účast na těchto dílnách bude zcela v kompetenci účastníků. 

1. stupeň ZŠ - pokročilí 4. - 5. ročník: Tato skupina počítá s účastníky, kteří již absolvovali vícedenní vzdělávací akci související s Hejného metodou a Hejného metodou již vyučují. V rámci programu získají účastníci hlubší vhled do prostředí, se kterými se ve 4. a 5. ročníku pracuje a to i s výhledem na 2. stupeň základní školy. Zároveň budou zařazena i prostředí a témata, která nejsou ve skupinách pro začátečníky často zařazována

Program: Práce s daty, Konstrukce, Kombinatorika a pravděpodobnost, Ciferníková matematika, Geoboard, mříž a souřadnice, Rovnice, Jazyk písmen, Zobecňování (odvozování vzorců), Slovní úlohy, Egyptské dělení chlebů

Změna programu vyhrazena.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: 3 500 Kč
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.