ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - začátečníci 3. - 5. ročník
Zaměření: 1. stupeň - začátečníci 3. - 5. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2021, 09:00 - 17:30
2. 7. 2021, 09:00 - 17:30
3. 7. 2021, 09:00 - 17:30
4. 7. 2021, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy pro učitele 1. stupně nabízí velkou škálu specializovaných programů. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami vhodnými pro výuku. V rámci dílen budou mít účastníci nejen možnost prožít si objevitelský proces v roli žáků, ale i uvědomit si principy Hejného metody a role učitele v ní. Účastníci též budou mít příležitost nahlédnout do diagnostiky žákovských řešení jako východiska pro porozumění jeho myšlenkovým procesům. Tyto zkušenosti promítneme do úvah o volbě vhodných metod, struktuře i celkové organizaci jednotlivých vyučovacích hodin.

Začátečníci 3. - 5. ročník: Program je určen úplným začátečníkům v Hejného metodě, kteří mají zatím jen nepatrně zkušeností s výukou podle Hejného metody a od září 2021 budou učit ve 3., 4., nebo 5. roč.

Poznáte, jak žáci pracují v jednotlivých prostředích v nižších ročnících, jaké poznatky a jaké řešitelské strategie si přináší ze 3. ročníku a jak se na ně dále navazuje. Aktivně se seznámíte s řešením i tvorbou úloh v jednotlivých prostředích a s matematickými myšlenkami, které jednotlivá prostředí přináší. Naučíte se vést žáky k „objevům“, k odhalení některých zákonitostí a jak využívat některých prostředí i k rozvoji kalkulativních dovedností žáků

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde