ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - super pokročilí
Zaměření: 1. stupeň - super pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2021, 09:00 - 17:30
2. 7. 2021, 09:00 - 17:30
3. 7. 2021, 09:00 - 17:30
4. 7. 2021, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

V případě zájmu o přihlášení do této skupiny se nám ozvěte na e-mail: seminare@h-mat.cz


Program letní školy pro učitele 1. stupně nabízí velkou škálu specializovaných programů. V každém programu se účastníci seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí, a s pomůckami vhodnými pro výuku. V rámci dílen budou mít účastníci nejen možnost prožít si objevitelský proces v roli žáků, ale i uvědomit si principy Hejného metody a role učitele v ní. Účastníci též budou mít příležitost nahlédnout do diagnostiky žákovských řešení jako východiska pro porozumění jeho myšlenkovým procesům. Tyto zkušenosti promítneme do úvah o volbě vhodných metod, struktuře i celkové organizaci jednotlivých vyučovacích hodin.

Super pokročilí: Program je určen těm učitelům, kteří již absolvovali několik seminářů a letní školu pro pokročilé. 

Od účastníků se očekává aktivní spoluúčast na tvorbě některých částí programu. Část programu bude předem připravená lektory (analýzy videí, žákovských řešení, tvorba gradovaných úloh, hodnocení, …), část programu si účastníci budou moci předvolit před začátkem letní školy a část programu bude formována ve spolupráci s lektorem podle aktuálních potřeb a případně účastníky doneseného materiálu. Prožijete si roli učitele, který rozvíjí osobnost i autonomii žáka a který se připravuje na roli mentora pro své kolegy.

Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde