ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - začátečníci
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

DATUM A MÍSTO

7. 7. 2021, 09:00 - 17:30
8. 7. 2021, 09:00 - 17:30
9. 7. 2021, 09:00 - 17:30
10. 7. 2021, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Skupina 1. stupeň - začátečníci:

Program je vhodný především pro učitele, kteří se začínají seznamovat s Hejného metodou, nemají žádné zkušenosti s teorií ani s praxí v Hejného metodě bez ohledu na ročník.

Program je zaměřen na filozofii Hejného metody bez ohledu na to, ve kterém ročníku účastník aktuálně učí nebo bude učit. Hlavním cílem je seznámit účastníky s touto filozofií prostřednictvím dvanácti klíčových principů, které budou podrobně rozpracovány do jednotlivých dílen. Důraz bude kladen na osobnostní a sociální rozvoj žáka i učitele a aktivity, které jsou v souladu s tímto průřezovým tématem z RVP pro ZV. Účastníci si aktivně vyzkoušejí různé formy práce s motivací třídy, různorodé aktivity vedoucí k nutnosti argumentace, obhajování vlastních řešitelských postupů, reflexe výuky i s prvky formativního hodnocení a sebehodnocení.  

Názvy dílen: 

Povinné dílny: VOBS + Tabulka 100, Krokování I a II, Krychlové stavby I a II, Dětský park I a II, Výstaviště, Tangram, 2D geometrie na čtvercové mříži, Šipkové grafy, Indické násobení, Zvířátka dědy Lesoně.

Volitelné večerní dílny (účastník si volí až na místě): Distanční výuka HM, Kavárny pro rodiče, Hodnocení a klasifikace, Přijímací zkoušky na SŠ, a další dle aktuální nabídky a poptávky.

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde