ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - pokročilí
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 7. 2021, 09:00 - 17:30
8. 7. 2021, 09:00 - 17:30
9. 7. 2021, 09:00 - 17:30
10. 7. 2021, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

Skupina 1. stupeň - pokročilí:

Program je vhodný pro účastníky, kteří mají bohaté zkušenosti s Hejného metodou, účastnili se alespoň dvou letních škol nebo odpovídajícího množství samostatných seminářů. Aktivně pracují s žáky Hejného metodou nejméně dva roky, znají základy jednotlivých klíčových prostředí z různých ročníků. 

Program je zaměřen na filozofii Hejného metody bez ohledu na to, ve kterém ročníku účastník aktuálně učí nebo bude učit. V jednotlivých dílnách bude mít možnost seznámit se s gradovanými úlohami a zároveň si vyzkouší dovednosti klíčové při práci se třídou. Nabídneme účastníkům hlubší vhled do toho, jak prostřednictvím matematiky přemýšlíme o dítěti a posouváme ho nejen v matematických znalostech, dovednostech a schopnostech, ale i v měkkých dovednostech (komunikace s vrstevníky, práce s chybou, rozvoj sebedůvěry,  sebereflexe a sebepojetí, kreativita).

Názvy dílen: 

Povinné dílny: VOBS/OSR v HM, Schody s pokynem „čelem vzad“, Diofantovské rovnice, Součinové čtverce, Krychlové stavby a jazyky pro jejich popis, Krychlové stavby a jejich objem, povrch a kostra, Konstrukce mnohoúhelníků, Gradované úlohy v aritmetice, Gradované úlohy v geometrii, Práce s daty (kombinatorika). 

Povinně volitelné dílny (účastník si volí dvě dílny, do programu budou zařazeny dvě dílny, na které se přihlásí nejvíce účastníků): Nabídka: Slovní úlohy s antisignálem, Záporná čísla, Písemné algoritmy, Zlomky, Rovnice.

Volitelné večerní dílny (účastník si volí až na místě): Distanční výuka HM, Kavárny pro rodiče, Hodnocení a klasifikace, Přijímací zkoušky na SŠ, a další dle aktuální nabídky a poptávky.

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde