ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - začátečníci 1. a 2. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. a 2. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 7. 2021, 09:00 - 17:30
8. 7. 2021, 09:00 - 17:30
9. 7. 2021, 09:00 - 17:30
10. 7. 2021, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

Skupina 1. stupeň - začátečníci 1. a 2. ročník: 

Program je vhodný především pro učitele, kteří se začínají seznamovat s Hejného metodou, nemají žádné zkušenosti s teorií ani s praxí v Hejného metodě a připravují se pro výuku v 1. nebo ve 2. ročníku Hejného metodou.

Seznámíme se podrobně s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 1. a 2. ročníku, a s jejich mírným přesahem do 3. ročníku. Poznáme, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést, a odhalíme, jaké jsou jejich cíle, naučíme se pracovat s gradovanými sériemi úloh a pokusíme se o jejich tvorbu. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou. Vždy bude prostor pro diskusi o našich problémech. Seznámíme se s dosud vydanými pracovními učebnicemi pro 1. a 2. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.

Názvy dílen: 

Povinné dílny: VOBS - úvod + figurky, Krokování a schody, Rytmus a Schody, Dřívka, Krychlové stavby, Hadi, Skládání papíru, Součtové trojúhelníky, Sítě krychle, Násobilkové čtverce, Dětský park, Organizace hodiny a práce s učebnicí.

Volitelné večerní dílny (účastník si volí až na místě): Distanční výuka HM, Kavárny pro rodiče, Hodnocení a klasifikace, Přijímací zkoušky na SŠ, a další dle aktuální nabídky a poptávky.  

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde