ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - mírně pokročilí 3. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí 3. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

DATUM A MÍSTO

7. 7. 2021, 09:00 - 17:30
8. 7. 2021, 09:00 - 17:30
9. 7. 2021, 09:00 - 17:30
10. 7. 2021, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

Skupina 1. stupeň - mírně pokročilí 3. ročník:

Program je vhodný především pro učitele, kteří již mají dílčí zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou, aktivně znají prostředí z 1. a 2. ročníku, a připravují se na výuku ve 3. ročníku Hejného metodou.

Seznámíme se podrobně s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky ve 3. ročníku, a s jejich mírným přesahem do 4. ročníku. Poznáme, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést, a odhalíme, jaké jsou jejich cíle, naučíme se pracovat s gradovanými sériemi úloh a pokusíme se o jejich tvorbu. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou. Vždy bude prostor pro diskusi o našich problémech. Seznámíme se s dosud vydanými učebnicemi a pracovními sešity pro 3. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.

Názvy dílen: 

Povinné dílny: VOBS + úvod + součtové trojúhelníky, Pavučiny, Tabulka 100, Indické násobení, Algebrogramy, Geoboard, Abaku, Konstrukce na čtverečkovaném papíru, Krychlové stavby – průměty. 

Povinně volitelné dílny (účastník si volí dvě dílnu z varianty A, jednu z varianty B, do programu bude zařazena dílna, na kterou se přihlásí nejvíce účastníků):

Varianta A: Organizace hodiny a práce s učebnicí, Žákovská řešení z geometrie a jejich rozbor, Žákovská řešení z aritmetiky a jejich rozbor. 

Varianta B: Písemné algoritmy v HM, Zlomky v HM, Rovnice v HM.

Volitelné večerní dílny (účastník si volí až na místě): Distanční výuka HM, Kavárny pro rodiče, Hodnocení a klasifikace, Přijímací zkoušky na SŠ, a další dle aktuální nabídky a poptávky. 

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde