ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - mírně pokročilí 2. ročník

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2022, 09:00 - 18:00
2. 7. 2022, 09:00 - 18:00
3. 7. 2022, 09:00 - 18:00
4. 7. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

 

1. stupeň – mírně pokročilí 2. ročník

Program je vhodný především pro učitele, kteří se začínají seznamovat s Hejného metodou, nemají žádné nebo velmi malé zkušenosti s teorií/praxí v Hejného metodě a připravují se pro výuku matematiky v 2. ročníku Hejného metodou. V ideálním případě znají obsah výuky v 1. ročníku.
Seznámíme se podrobně s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 2. ročníku, a s jejich mírným přesahem do 3. ročníku. Poznáme, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést, a odhalíme, jaké jsou jejich cíle, naučíme se pracovat s gradovanými sériemi úloh a pokusíme se o jejich tvorbu. V prostředích, která se zavádějí již v 1. ročníku využijeme svých znalostí a navážeme na dosavadní zkušenosti, rozšíříme jednotlivá prostředí o další úroveň. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Vždy bude prostor pro diskusi o našich problémech. Seznámíme se s dosud vydanými pracovními učebnicemi pro 2. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.
Názvy dílen:
Povinné dílny: VOBS - úvod + principy + dřívka, Krokování a schody, Krychlové stavby, Hadi a pavučiny, Součtové trojúhelníky, Sítě krychle, Abaku, Dětský park, Zvířátka dědy Lesoně a vláčky, Práce s daty, Organizace hodiny a práce s učebnicí.


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde