ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - velmi pokročilí 5. ročník

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2022, 09:00 - 18:00
2. 7. 2022, 09:00 - 18:00
3. 7. 2022, 09:00 - 18:00
4. 7. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

1. stupeň – velmi pokročilí 5. ročník

Program je vhodný především pro učitele, kteří již mají velmi bohaté zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou, účastnili se alespoň jedné letní školy, absolvovali seriál seminářů nebo dlouhodobý kurz pro 4. ročník nebo odpovídající počet samostatných seminářů, aktivně znají prostředí z 1. - 4. ročníku, a připravují se na výuku matematiky v 5. ročníku Hejného metodou.
Seznámíme se podrobně s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky v 5. ročníku, a s jejich mírným přesahem na 2. stupeň. Poznáme, jak lze se žáky ve třídě jednotlivá prostředí zavést, a odhalíme, jaké jsou jejich cíle, naučíme se pracovat s gradovanými sériemi úloh a pokusíme se o jejich tvorbu. V průběhu všech dílen prožijeme principy výuky matematiky Hejného metodou, vyzkoušíme si různé reflektivní techniky vhodné do hodin matematiky. Vždy bude prostor pro diskusi o našich problémech. Seznámíme se s dosud vydanými učebnicemi a pracovními sešity pro 5. ročník společnosti H-mat, o.p.s., i s vhodnými pomůckami.
Názvy dílen:
Povinné dílny: VOBS + úvod + principy + množiny, Rovnice a jejich soustavy v různých prostředích (především Váhy, Šipkové grafy), Desetinná a racionální čísla, Manipulativní geometrie, Zlomky a početní operace s nimi (Egyptské dělení chlebů), Dělitelnost, Práce s daty, Úhel, Geometrie v rovině a prostoru, Velká čísla, Organizace hodiny a práce s učebnicí.

Změna programu vyhrazena.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde