ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - začátečníci 3. - 5. ročník

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2022, 09:00 - 18:00
17. 8. 2022, 09:00 - 18:00
18. 8. 2022, 09:00 - 18:00
19. 8. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

Program letní školy pro učitele 1. stupně nabízí velkou škálu specializovaných dílen. Účastníci se podrobně seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami a novými koncepcemi, které přinášejí, a s pomůckami důležitými pro výuku.

V rámci dílen budou mít účastníci nejen možnost prožít si objevitelský proces v roli žáků, ale i zvědomit si principy Hejného metody a role učitele v ní. Vzhledem k současným proměnám RVP ZV se v dílnách budeme také zabývat možnostmi rozvoje digitální kompetence v rámci hodin matematiky.

Rozvoj klíčových kompetencí bude prolínat celým programem letní školy. Pozornost bude též věnována propojení s MŠ a přechodu na 2. st. ZŠ. 

1. stupeň - začátečníci 3. - 5. ročník:

Program je určen úplným začátečníkům v Hejného metodě, kteří mají zatím jen nepatrně zkušeností s výukou podle Hejného metody a od září 2021 budou učit ve 3., 4., nebo 5. roč.

Poznáte, jak žáci pracují v jednotlivých prostředích v nižších ročnících, jaké poznatky a jaké řešitelské strategie si přináší ze 3. ročníku a jak se na ně dále navazuje. Aktivně se seznámíte s řešením i tvorbou úloh v jednotlivých prostředích a s matematickými myšlenkami, které jednotlivá prostředí přináší. Naučíte se vést žáky k „objevům“, k odhalení některých zákonitostí a jak využívat některých prostředí i k rozvoji kalkulativních dovedností žáků.

Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde