ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. stupeň - pokročilí

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2022, 09:00 - 18:00
17. 8. 2022, 09:00 - 18:00
18. 8. 2022, 09:00 - 18:00
19. 8. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

Program letní školy pro učitele 1. stupně nabízí velkou škálu specializovaných dílen. Účastníci se podrobně seznámí se současnými učebnicemi vydanými v H-mat, o.p.s., s novinkami a novými koncepcemi, které přinášejí, a s pomůckami důležitými pro výuku.

V rámci dílen budou mít účastníci nejen možnost prožít si objevitelský proces v roli žáků, ale i zvědomit si principy Hejného metody a role učitele v ní. Vzhledem k současným proměnám RVP ZV se v dílnách budeme také zabývat možnostmi rozvoje digitální kompetence v rámci hodin matematiky.

Rozvoj klíčových kompetencí bude prolínat celým programem letní školy. Pozornost bude též věnována propojení s MŠ a přechodu na 2. st. ZŠ. 

1. stupeň - pokročilí:

Program je určen učitelům se zkušenostmi s výukou podle HM alespoň čtyři roky a s již absolvovanou letní školou.

Ucelíte si přehled o tom, jak se budují v Hejného metodě pojmy (např. číslo, zlomek, rovnice, desetinné číslo, …), jak se odhalují vztahy jak aritmetické, tak geometrické, jaké kognitivní i metakognitivní schopnosti se rozvíjejí v různých oblastech jako např. práce s daty i kombinatorika. Nahlédnete i do 6. ročníku. Prožijete si roli učitele, který rozvíjí osobnost i autonomii žáka.

Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde