ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - mírně pokročilí - malotřídní výuka
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - mírně pokročilí - malotřídní výuka

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 7. 2021, 09:00 - 17:30
20. 7. 2021, 09:00 - 17:30
21. 7. 2021, 09:00 - 17:30
22. 7. 2021, 09:00 - 17:30
23. 7. 2021, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Magdalena Málková, Mgr. Tereza Kottová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)
 

Pobytová letní škola Luna I je určena učitelům 1. stupně základní školy a dalším pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti i rodičům žáků 1. stupně základní školy. Tato letní škola je určena také učitelům na malotřídním typu škol, kde se vyučuje Hejného metoda. Na letní škole bude celkem 5 skupin, rozdělených podle zkušeností účastníků s výukou Hejného metody. Program bude pro každou skupinu postaven tak, aby se účastníci seznámili s vybranými prostředími, popř. si prohloubili své znalosti a získali hlubší pochopení nabízených prostředí s důrazem na budování některých pojmů  jak v aritmetice, tak geometrii. V úvodních dílnách se účastníci seznámí, resp. prohloubí své znalosti o didaktických principech Hejného metody. Do programu každé skupiny jsou zařazeny tzv. průřezové dílny a práce s učebnicemi. Před letní školou si budou moci účastníci vybrat z několika nabízených dílen podle svých preferencí - ty dílny, které získají největší počet hlasů budou zařazeny do pevného programu dané skupiny. S ohledem na epidemiologickou situaci budou popř. na místě vypsány večerní dobrovolné dílny.   

Skupina: 1. stupeň - mírně pokročilí malotřídní výuka

Tato skupina je určena učitelům 1. st. ZŠ malotřídních škol, (popř. asistentům pedagogů), kteří již Hejného metodu vyučování matematice na 1. st. ZŠ do jisté míry ovládají, orientují se v matematických prostředích jak na řešitelské, tak na didaktické úrovni, zvládají roli učitele, a i další principy vyučování matematice Hejného metodou jsou jim blízké.

Součástí programu bude brán významný zřetel na organizaci práce v malotřídce, ukázkové aktivity a hodiny typické pro malotřídní typ školy, prohloubení znalostí principů Hejného metody a jejich specifik ve výuce. V rámci programu bude zařazeno několik průřezových dílen, účastníci si osvojí další metody a formy práce typické pro malotřídku. Účastníci sami budou vytvářet dílčí aktivity, které lze poté využít v jejich vlastní pedagogické praxi.

Dílny: Násobení, Zlomky, Kombinatorika a pravděpodobnost, Obvod-obsah, Rovnice, Slovní úlohy, Ukázková hodina, Aktivity pro malotřídky, Učebnice, Analýza videa, Metody a formy práce, Práce s gradací v Malotřídce v geometrii, Diferenciace a individualizace výuky, Matematika venkuZměna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.