ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - začátečníci 1. - 3. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci 1. - 3. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2021, 09:00 - 17:15
17. 8. 2021, 08:30 - 16:45
18. 8. 2021, 08:30 - 16:45
19. 8. 2021, 08:30 - 16:45
20. 8. 2021, 08:30 - 12:30
ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, 720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

Obsah je zaměřen na plynulý přechod z předmatematických činností do školní matematiky a následný rozvoj číselných a prostorových představ s důrazem na počáteční ročníky 1. stupně ZŠ. Letní škola proběhne formou praktických dílen, v nichž budou účastníci prostřednictvím řešení typových úloh diskutovat matematický obsah, didaktické aspekty a metodologii práce s učebními materiály a pomůckami. Získají náměty pro individualizaci výuky. 

V úvodní dílně budou s odkazem na teoretické zdroje prezentovány zkušenosti s naplňováním cíle a principů Hejného metody. Následující dílny budou věnovány klíčovým prostředím 1. – 3. ročníku a základním průřezovým obsahům napříč prostředími (aritmetické operace, zlomky, rovnice). Jedna dílna bude zaměřena na podporu on-line výuky Hejného metodou. V dalších dílnách se zaměříme na práci s učebnicemi a jinými učebními materiály ročníku, který si každý účastník může libovolně zvolit. Závěrečné dílny budou obsahovat komplexnější problematiku výuky matematiky Hejného metodou na 1. stupni ZŠ – individualizace výuky, hodnocení apod. V každém okamžiku Letní školy nabídneme prostor pro diskuzi jakékoli problematiky související s Hejného metodou.  

Po skončení hlavní části denního programu si účastníci mohou formou dobrovolných dílen rozvíjet některé dovednosti nad rámec výše uvedeného obsahu, a to jak další prostředí Hejného metody, tak obecnou problematiku výuky matematiky Hejného metodou na 1. stupni ZŠ – práce s rodiči, pomůcky pro výuku, analýza videozáznamů z výuky apod. 

Účast ve skupině je vhodná pro všechny, kdo Hejného metodou nikdy nevyučovali nebo mají za sebou jen krátký čas výuky. Po absolvování letní školy bude účastník schopen se základním porozuměním vést výuku matematiky Hejného metodou zejména v nižších ročnících ZŠ (1. – 3. ročník). 

Změna programu vyhrazena.

Možnosti ubytování v dostupnosti MHD (7 zastávek autobusem):


 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.