ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - pokročilí 1. - 3. ročník
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - pokročilí 1. - 3. ročník

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2021, 09:00 - 17:15
17. 8. 2021, 08:30 - 16:45
18. 8. 2021, 08:30 - 16:45
19. 8. 2021, 08:30 - 16:45
20. 8. 2021, 08:30 - 12:30
ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, 720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Obsah je zaměřen na plynulý přechod z předmatematických činností do školní matematiky a následný rozvoj číselných a prostorových představ s důrazem na počáteční ročníky 1. stupně ZŠ. Letní škola proběhne formou praktických dílen, v nichž budou účastníci prostřednictvím řešení typových úloh diskutovat matematický obsah, didaktické aspekty a metodologii práce s učebními materiály a pomůckami. Získají náměty pro individualizaci výuky. 

První část dílen bude věnována rozvíjejícím aktivitám ve vybraných prostředích 1. – 3. ročníku a průřezovým obsahům napříč prostředími (aritmetické operace, rovnice). Jedna dílna bude zaměřena na podporu on-line výuky Hejného metodou. V dalších dílně si účastníci budou moci zvolit některé z jiných témat, které je zajímá. V posledních dílnách se zaměříme na práci s učebnicemi a dalšími učebními materiály ročníku, který si každý účastník může libovolně vybrat. Závěrečná dílna bude obsahovat komplexnější problematiku výuky matematiky Hejného metodou na 1. stupni ZŠ – individualizace výuky (včetně gradace úloh) a hodnocení. V každém okamžiku Letní školy nabídneme prostor pro diskuzi jakékoli problematiky související s Hejného metodou.  

Po skončení hlavní části denního programu si účastníci mohou formou dobrovolných dílen rozvíjet některé dovednosti nad rámec výše uvedeného obsahu, a to jak další prostředí Hejného metody, tak obecnou problematiku výuky matematiky Hejného metodou na 1. stupni ZŠ – práce s rodiči, pomůcky pro výuku, analýza videozáznamů z výuky apod. 

Účast ve skupině je vhodná pro všechny, kdo Hejného metodou již delší dobu vyučovali. Očekáváme základní znalosti práce v klíčových prostředích alespoň počátečních ročníků 1. stupně ZŠ, lektor nebude mít prostor tato prostředí od začátku zavádět. Po absolvování letní školy bude účastník schopen s hlubším porozuměním vést výuku matematiky v libovolném ročníku 1. stupně ZŠ.  

Změna programu vyhrazena.

Možnosti ubytování v dostupnosti MHD (7 zastávek autobusem):

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.