ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - začátečníci 4. a 5. ročník

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

18. 7. 2022, 09:00 - 18:00
19. 7. 2022, 09:00 - 18:00
20. 7. 2022, 09:00 - 18:00
21. 7. 2022, 09:00 - 18:00
22. 7. 2022, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 700 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Tereza Kottová, Mgr. Michaela Králová, Ph.D., MBA

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Pobytová letní škola Luna I je určena učitelům 1. stupně základní školy a dalším pedagogickým pracovníkům. Na celé letní škole budou účastníci pracovat s úlohami ze současných učebnic vydaných H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí a také s vhodnými pomůckami. Tato letní škola nabízí možnost zvolit si ze 6 skupin rozdělených podle zkušeností s výukou Hejného metody. Program bude pro každou skupinu postaven tak, aby se účastníci seznámili s vybranými prostředími, resp. prohloubili si své znalosti a získali hlubší pochopení nabízených prostředí s důrazem na budování vybraných pojmů  jak v aritmetice, tak v geometrii. Některé dílny budou rovněž zaměřeny na (aktuální) didaktická témata. Účastníci napříč všemi skupinami budou mít možnost aktivně pracovat s tématy jako např.  práce s cíli, gradace, diferenciace, sebehodnocení nebo reflexe. Některé z dílen budou za příznivého počasí vedeny venku, v areálu Hotelu Luna. S ohledem na epidemiologickou situaci budou popř. na místě vypsány večerní dobrovolné dílny.  

1. stupeň - začátečníci 4. a 5. ročník:

Tato skupina je vhodná pro účastníky, kteří s Hejného metodou budou začínat a to konkrétně ve 4. nebo 5. ročníku. Seznámíte se s klíčovými prostředími, která zakládají matematické poznatky na prvním stupni ZŠ. Získáte inspiraci, jak lze daná prostředí zavádět a poznáte jejich potenciály i cíle. Ve všech dílnách prožijete principy Hejného metody, poznáte roli učitele, v diskusích se budeme společně věnovat potížím v rámci vašeho řešitelského procesu či úskalím v rámci třídy.   

Dílny: VOBS a úvod, Rovnice, Zlomky, Písemné algoritmy, Slovní úlohy, Práce s daty, Kombinatorika, Závislosti a vztahy, Záporná čísla, Číslo jako veličina, Rovinná geometrie, Prostorová geometrie, Outdoorová geometrie, Geometrické konstrukce, Gradovaný test, Organizace hodiny, Závěr a reflexe

Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.