ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 1. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň - velmi pokročilí

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

18. 7. 2022, 09:00 - 18:00
19. 7. 2022, 09:00 - 18:00
20. 7. 2022, 09:00 - 18:00
21. 7. 2022, 09:00 - 18:00
22. 7. 2022, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 700 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Tereza Kottová, Mgr. Michaela Králová, Ph.D., MBA

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Pobytová letní škola Luna I je určena učitelům 1. stupně základní školy a dalším pedagogickým pracovníkům. Na celé letní škole budou účastníci pracovat s úlohami ze současných učebnic vydaných H-mat, o.p.s., s novinkami, které přinášejí a také s vhodnými pomůckami. Tato letní škola nabízí možnost zvolit si ze 6 skupin rozdělených podle zkušeností s výukou Hejného metody. Program bude pro každou skupinu postaven tak, aby se účastníci seznámili s vybranými prostředími, resp. prohloubili si své znalosti a získali hlubší pochopení nabízených prostředí s důrazem na budování vybraných pojmů  jak v aritmetice, tak v geometrii. Některé dílny budou rovněž zaměřeny na (aktuální) didaktická témata. Účastníci napříč všemi skupinami budou mít možnost aktivně pracovat s tématy jako např.  práce s cíli, gradace, diferenciace, sebehodnocení nebo reflexe. Některé z dílen budou za příznivého počasí vedeny venku, v areálu Hotelu Luna. S ohledem na epidemiologickou situaci budou popř. na místě vypsány večerní dobrovolné dílny. 

1. stupeň - velmi pokročilí:

Skupina je určena těm, kdo již absolvovali několik vzdělávacích seminářů Hejného metody, letní školu pro pokročilé a s výukou matematiky Hejného metodou mají již zkušenosti. V této pokročilé skupině budou cílem jednak průřezové dílny s přesahem na 2. st. tak, aby účastníci měli možnost získat hluboké pochopení nabízených prostředí s důrazem na budování některých pojmů jak v aritmetice tak geometrii, ale také nadstavbové dílny zaměřené na žáky v inkluzi s podpůrnými opatřeními nebo žáky nadané. Také zde budou zařazena témata, pro hlubší osvojování si didaktických kompetencí v roli učitele matematiky Hejného metodou. 

Dílny: VOBS a TGM, Kombinatorika a pravděpodobnost + Práce s daty, Zlomky a desetinná čísla, Práce s chybou, Ciferníková aritmetika, Slovní úlohy a práce s nimi, Jazyk písmen, Zobecňování, Organizace hodiny, OSR v HM, Hodnocení, Ukázková hodina, Formativní hodnocení ve výuce matem. HM, Práce s videem, Příprava ukázkové aktivity a její analýza, Závěr a reflexe

Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.