ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: 2. stupeň - mírně pokročilí
Zaměření: 2. stupeň - mírně pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2021, 09:00 - 17:30
2. 7. 2021, 09:00 - 17:30
3. 7. 2021, 09:00 - 17:30
4. 7. 2021, 09:00 - 14:00
FZŠ Barrandov II., V Remízku 919/7, 159 00 Praha 5 - Hlubočepy
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​, Ing. Petra Antlová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)
 

Zaměření letní školy: Diferenciace a individualizace ve výuce

Letošní letní škola bude pro všechny skupiny zaměřena na jedno z důležitých témat Hejného metody „Individualizaci a diferenciaci ve výuce matematiky Hejného metodou“. 

Co udělat ve výuce pro to, aby: 

  • se žáci rozvíjeli podle svých potřeb a možností,

  •  žáci byli motivovaní, aktivní ve svém poznávaní a přebírali odpovědnost za své učení.

V průběhu letní školy se seznámíte a budete sdílet zkušenosti s tím,  

  • jaké možnosti nabízí Hejného metoda učitelům pro individualizaci výuky pro každého žáka,

  • jak organizovat výuku (prezenční i distanční), 

  • jak žáky motivovat a aktivizovat, 

  • jak získávat od žáků cennou zpětnou vazbu pro další plánování diferencované výuky.

Skupina 2. stupeň - mírně pokročilí

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

  • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky 

  • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů,

  • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků 

  • pracovali s učebnicí A

V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.
Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Součinové čtverce, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh, metoda Hejného v onlinové výuce.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 1 volitelnou dílnu.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde