ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - super pokročilí
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - super pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

27. 7. 2020, 09:00 - 17:30
28. 7. 2020, 09:00 - 17:30
29. 7. 2020, 09:00 - 17:30
30. 7. 2020, 09:00 - 17:30
31. 7. 2020, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Václav Strnad
Prof. RNDr. Milan Hejný CSc.
Ing. Petra Antlová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 200 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - super pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • absolvovali více letních škol (skupiny pokročilých i velmi pokročilých)
  • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I – IV
  • učí Hejného metodou aspoň 2 roky
V dílnách budou řešena témata převážně z učebnic E a F, na která se nedostalo na předchozích letních školách. Bude dán větší prostor didaktickým dílnám, ke sdílení zkušeností a k diskuzím.
 
Dílny: Budování pojmu, Odmocniny – netradiční úlohy, Závislosti, Konstrukce, Posloupnosti a řady, Koule, Tvorba gradovaných úloh, Organizace hodiny, Práce s nadanými žáky, Čtyřúhelníky.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 5 volitelných dílen, z nichž jedna bude průřezová.

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 32 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: 3 500 Kč
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.