ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 2. stupeň - mírně pokročilí
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

26. 7. 2021, 09:00 - 17:30
27. 7. 2021, 09:00 - 17:30
28. 7. 2021, 09:00 - 17:30
29. 7. 2021, 09:00 - 17:30
30. 7. 2021, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​, Mgr. Hana Kubová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)
 

Zaměření letní školy: Diferenciace a individualizace ve výuce

Letošní letní škola bude pro všechny skupiny zaměřena na jedno z důležitých témat Hejného metody „Individualizaci a diferenciaci ve výuce matematiky Hejného metodou“. 

Co udělat ve výuce pro to, aby: 

  • se žáci rozvíjeli podle svých potřeb a možností,

  •  žáci byli motivovaní, aktivní ve svém poznávaní a přebírali odpovědnost za své učení.

V průběhu letní školy se seznámíte a budete sdílet zkušenosti s tím,  

  • jaké možnosti nabízí Hejného metoda učitelům pro individualizaci výuky pro každého žáka,

  • jak organizovat výuku (prezenční i distanční), 

  • jak žáky motivovat a aktivizovat, 

  • jak získávat od žáků cennou zpětnou vazbu pro další plánování diferencované výuky.

  

Skupina: 2. stupeň - mírně pokročilí:

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

  • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky 

  • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů,

  • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků 

  • pracovali s učebnicí A

V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.

Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Dělitelnost I, Součinové čtverce, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Souměrnosti, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 3 volitelné dílny.

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.