ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 2. stupeň - super pokročilí

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

11. 7. 2022, 09:00 - 17:30
12. 7. 2022, 08:30 - 17:00
13. 7. 2022, 08:30 - 17:00
14. 7. 2022, 08:30 - 17:00
15. 7. 2022, 08:30 - 13:00
ZŠ Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Václav Strnad

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Zaměření letní školy: Rozvoj žáka i učitele

Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jak u žáků rozvíjet aktivní přístup k získávání matematických dovedností?
  • Jak může učitel získat cennou zpětnou vazbu od žáků pro další plánování diferencované výuky?
  • Jak může žák využít zpětnou vazbu ke svému dalšímu učení?
  • Jak vést žáky k přebírání zodpovědnosti za své učení?
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky. Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
V průběhu letní školy se také budeme věnovat rozvoji učitele v Hejného metodě, každý z účastníků si bude moci nastavit další cestu svého rozvoje.

Super pokročilí
určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • absolvovali více letních škol (skupiny pokročilých)
  • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I – IV nebo webináře Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni, nebo dlouhodobý kurz
  • učí Hejného metodou alespoň 2 roky
V dílnách budou řešena témata převážně z učebnic E a F, na která se nedostalo na předchozích letních školách. Bude dán větší prostor didaktickým dílnám, ke sdílení zkušeností a k diskuzím.
Dílny: Budování pojmu, Práce s daty II, Algebraické výrazy III, Modulární aritmetika, Geometrické konstrukce, Organizace hodiny zaměřená na rozvoj žáků i učitelů, Práce s nadanými žáky, Čtyřúhelníky, Rovnice od MŠ po 3. stupeň, Rovnice (grafické řešení rovnic)
Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 4 volitelné dílny.

Možné ubytování v okolí:  https://www.lc-hotel.cz/index.php/cs/

Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.