LETNÍ ŠKOLA PRO UČITELE MATEMATIKY NA GYMNÁZIÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH - ZAČÁTEČNÍCI

Podněty z Hejného metody pro výuku matematiky na středních školách
 

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2022, 09:00 - 18:00
17. 8. 2022, 09:00 - 18:00
18. 8. 2022, 09:00 - 18:00
19. 8. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 3. stupni" pod č.j.:
MSMT- 367/2021-2-47


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​
Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!
Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky:

 • Jak u žáků rozvíjet aktivní přístup k získávání matematických dovedností?
 • Jak u žáků budovat matematické poznání s porozuměním?
 • Jak žákům pomoci získat hlubší a méně formální náhled například na řešení kvadratických rovnic, na práci s mnohočleny, na funkce, jak přistupovat ke konstrukčním úlohám?
 • Jak může učitel pracovat se žáky, kteří přicházejí s velmi různými znalostmi ze základních škol, aniž by se brzdili ti, kteří jsou „napřed,“ a neztráceli se ti, kteří jsou „pozadu.“
 • Jak může žák využít zpětnou vazbu ke svému dalšímu učení? 
 • Jak vést žáky k přebírání zodpovědnosti za své učení?
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti.
Didaktickými tématy budou například gradace úloh (tzn. úlohy, které mohou na své úrovni řešit současně žáci s menším i větším matematickým vhledem tak, aby to všechny rozvíjelo na jejich úrovni), organizace hodiny, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení, práce s talentovanými žáky.
 
Komu je letní škola určena:
Letní škola je určena učitelům SŠ, které zajímá, jak se dá aplikovat Hejného metoda na středních školách, nebo kteří hledají cestu ke zlepšení výsledků žáků v matematice a uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce.
 
 
Obsah programu:
 
Začátečníci
Určeno učitelům matematiky 3. stupně, kteří:
 • se chtějí seznámit s Hejného metodou,
 • chtějí začít Hejného metodou učit, nebo alespoň uvažují o využití některých prvků metody ve výuce
 
Účastníci se seznámí s novým přístupem k vyučování matematice. Nová koncepce posouvá tradiční způsob výuky jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat, v metodách na aktivaci žáka a na komunikaci. To znamená, že každou novou myšlenku, kterou žák objeví v průběhu řešení úloh, nechává učitel posoudit třídě a vede o ní diskusi ve třídě. Pracovní dílny budou také v tomto duchu vedeny.
Účastníci se dále seznámí
 • s principy a cíli Hejného metody, s rolí učitele i rolí žáka při výuce matematiky,
 • informativně s koncepcí učebnic pro 1. a 2. stupeň ZŠ a s očekávanými výstupy, na které lze na 3. stupni ZŠ navazovat,
 • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka, s metodami objevování v matematice,
 • hlouběji s úlohami na úrovni přechodu mezi 2. stupněm ZŠ a 3. stupněm, a to pomocí bohaté palety aritmetických a geometrických prostředí,
 • s individualizovaným přístupem k žákům různé úrovně, s tvorbou gradovaných úloh

 
Dílny: Seznámení s metodou (VOBS – výuka orientovaná na budování schémat), Mocniny, Množiny bodů dané vlastnosti, Kombinatorický maraton, Algebraické výrazy s pochopením (jak předejít formalismu), Kvadratické rovnice, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh, Slovní úlohy – diagnostika žákovských řešení

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.
 
Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde