ŠKOLA HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Zaměření: MŠ - začátečníci
Zaměření: MŠ - začátečníci

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele MŠ, hodinová dotace 24 x 45 min.

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 7. 2021, 09:00 - 17:30
8. 7. 2021, 09:00 - 17:30
9. 7. 2021, 09:00 - 17:30
10. 7. 2021, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Magdalena Málková

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

V rámci letní školy v Brně 2021 nabízíme účastníkům dva kurzy zaměřené pro učitele a učitelky mateřských škol.  V souvislosti s nově vydanou metodikou Předmatematika se můžete těšit na dílny, ve kterých se s novinkami v jednotlivých prostředích seznámíme. Obě skupiny budou prolínat principy Hejného metody, ale zároveň i další oblasti vedoucí k efektivní a cílené práce s dětmi v MŠ (např. metody a formy skupinové i individuální práce). 

Skupina Začátečníci: tato skupina je určena opravdu těm, kdo nemají s Hejného metodou zatím žádné zkušenosti (teoretické, ani praktické). V rámci letní školy se detailně seznámíme s filozofií a koncepcí Hejného metody v předškolním vzděláváním. Program bude pevně stanoven, účastníci mohou dle vlastní chuti navštívit dobrovolně- volitené dílny, které s ohledem na epidemiologickou situaci budou nabídnuty obou skupinám. 

Povinné dílny, na které se můžete těšit (celkem 14 dílen): 

Úvod do Hejného metody+ práce a využití metodické příručky + prostředí Dřívka (2,5 dílny),

Rytmus + Krokování I+ Robotika (2 dílny), 

Autobus, 

Stavitelé (2 dílny), 

Pohádky I, 

Obrázky I, 

Papírnictví I, 

Hranolky I, 

Robotika a průřez známými prostředími, 

Pohled do mateřské školy aneb práce s videi a řešeními děti (návrat k principům), 

Závěrečná dílna s reflexí (0,5 dílny)
 

Dobrovolně- volitelné dílny: 

Spolupráce MŠ s rodiči jako cesta přijetí Hejného metody

Deskové hry jako pomocník v rozvoji předmatematické gramotnosti

Jdeme ven aneb Hejného metoda v parku, na hřišti, na zahradě…

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde