ŠKOLA HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Zaměření: MŠ - začátečníci

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2022, 09:00 - 19:00
17. 8. 2022, 09:00 - 19:00
18. 8. 2022, 09:00 - 19:00
19. 8. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody v předmatematické výchově " pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí  dva typy programů pro učitelé MŠ – pro začátečníky a pokročilí. Účastníci obou programů se seznámí především s průřezovými tématy – Otevírání světa čísel, otevírání světa tvarů, rytmus, pohyb v matematické pregramotnosti, digitální gramotnost, práce s obrazovým materiálem, jak zapracovat Hejného metodu do ŠVP, jak může video pomoct v pedagogické diagnostice v MŠ, formativní hodnocení v MŠ. Ke každému programu budou nabídnuty i dobrovolně volitelné dílny na různá  témata, z nich si účastníci vyberou, nebo sami formulují téma, které potřebují.  Tento ročník LŠ bude zaměřen nejen na  principy Hejného metody, ale také na propojení matematických myšlenek v prostředích mezi sebou.

Začátečníci: Určeno úplným začátečníkům v Hejného metodě, účastník dosud nemá žádné, nebo jen malé zkušenosti s Hejného metodou v MŠ.

Začátečníci: Letní škola zahájí dílnou Úvod do HM I, pak budou následovat bloky dílen (každý blok má dvě dílny)  zaměřené na tato témata: Otevírání světa čísel, otevírání světa tvarů, pohyb v matematické pregramotnosti, digitální gramotnost, práce s obrazovým materiálem, jak zapracovat Hejného metodu do ŠVP, jak může video pomoct v pedagogické diagnostice v MŠ, formativní hodnocení v MŠ.
Dobrovolně volitelné dílny budou: Deskové a další hry, Rytmus, Videa MŠ.         

Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde