ŠKOLA HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Zaměření: MŠ - pokročilí

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2022, 09:00 - 19:00
17. 8. 2022, 09:00 - 19:00
18. 8. 2022, 09:00 - 19:00
19. 8. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody v předmatematické výchově " pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program letní školy nabízí  dva typy programů pro učitelé MŠ – pro začátečníky a pokročilí. Účastníci obou programů se seznámí především s průřezovými tématy – Otevírání světa čísel, otevírání světa tvarů, rytmus, pohyb v matematické pregramotnosti, digitální gramotnost, práce s obrazovým materiálem, jak zapracovat Hejného metodu do ŠVP, jak může video pomoct v pedagogické diagnostice v MŠ, formativní hodnocení v MŠ. Ke každému programu budou nabídnuty i dobrovolně volitelné dílny na různá  témata, z nich si účastníci vyberou, nebo sami formulují téma, které potřebují.  Tento ročník LŠ bude zaměřen nejen na  principy Hejného metody, ale také na propojení matematických myšlenek v prostředích mezi sebou.

Pokročilí: Určeno těm, kteří absolvovali více seminářů, nebo letní školu o Hejného metodě pro začátečníky  a mají už dvou i víceletou zkušenost s Hejného metodou v MŠ. Očekáváme, že účastníci budou sdílet své zkušenosti s metodou - prostřednictvím svých videozáznamů, příběhů, vlastních pomůcek a modifikací doporučených aktivit, … Letos poprvé budou bloky dílen zaměřeny na propojení  obsahu Hejného metody v MŠ a prostředí z 1. a 2. ročníku ZŠ, která navazují, ale i nenavazují na MŠ.

Pokročilí: Letní škola bude složena z úvodu a závěru a 5 bloků, každý blok bude složen ze 2 dílen: Úvod do Hejného metody pro MŠ II.,1. blok:  3D geometrie, 2. blok Sémantická prostředí otevírající svět čísel, 3. blok Strukturální prostředí otevírající svět čísel, 4. blok 2D geometrie, 5. blok Práce s daty, Závěr. Dobrovolně volitelné dílny budou: jak zapracovat Hejného metodu do ŠVP, jak může video pomoct v pedagogické diagnostice v MŠ, formativní hodnocení v MŠ.

Změna programu vyhrazena.

 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde