ŠKOLA HEJNÉHO METODY V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Zaměření: MŠ - pokročilí

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 7. 2022, 09:00 - 18:00
2. 7. 2022, 09:00 - 18:00
3. 7. 2022, 09:00 - 18:00
4. 7. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, 621 00 Brno - Řečkovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody v předmatematické výchově " pod č.j.:
MSMT- 27618/2019-1-795


Garant: Mgr. Lenka Rybová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

V rámci letní školy v Brně 2022 nabízíme účastníkům dva kurzy zaměřené pro učitele a učitelky mateřských škol. Obě skupiny budou prolínat principy Hejného metody, témata aktuální pro život v mateřských školách. Stejně tak i další oblasti vedoucí k efektivní a cílené práce s dětmi v MŠ, které vedou nejen k rozvoji „předmatematické gramotnosti“.
Těší se na vás zkušené lektorky, které pracují v mateřské škole a mají tak přímou zkušenost s Hejného metodou. Těší se na vaše zkušenosti, otázky i chuť zapojit se do programu jednotlivých dílen.
Za program a jeho obsah je zodpovědná osoba Lenka Rybová. Pokud máte jakékoliv otázky, nejste si jisti zařazením do skupiny, neváhejte se na ni obrátit (lenka.rybova@h-mat.cz).

Skupina MŠ- pokročilí

Tato skupina je určena těm, kdo již absolvovali semináře Hejného metody pro MŠ. Mají za sebou letní školu pro začátečníky, popř. další semináře např. v rozsahu 16hod (tedy 2x8hod šablony). Program pokročilé skupiny nabídne pohled do známých didaktických prostředí z jiných úhlů pohledu. Nabídne příležitost k hlubšímu prozkoumání průřezových témat i s přesahy na první stupeň základní školy. Část programu bude věnována sdílení dobré praxe i didaktickým tématům využitelných napříč prací v mateřské škole. Program bude pevně stanoven, účastníci mohou dle vlastní chuti navštívit dobrovolně- volitelné dílny, po skončení programu.

Dílny budou vedeny tak, aby se účastníci učili rozumět cílům jednotlivých prostředí a procesu budování matematických poznatků a díky tomu uměli přizpůsobit výuku velmi různě schopným dětem ve svých třídách.

Úvodní dílna Hejného metoda v MŠ s papírnictvím (120min) + Závěrečná dílna + reflexe LŠ (60min)

Rytmus a pravidelnost (krokování)

Číslo jako cesta k poznání

Krokování a Schody

Rodina

Obrázky II

Pohádky

Podlaháři

Kouzelný prostor- prostor 2D geometrie

Popeláři II

Digitální gramotnost v Hejného metodě

Aktivity pro rozvoj prostorové představivosti (Hranolky, Stavitelé)

Hejného metoda a ŠVP

Témata volitelných dílen (bude upřesněn a doplněn, ale předběžně se můžete těšit i na tato témata):
Jak na finanční gramotnost v MŠ?
Deskové hry jako inspirace i pomocník
Dítě předškolák, dítě dva roky- individualizace v MŠ

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde