SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI PŘI VÝUCE MATEMATIKY HEJNÉHO METODOU – VEDENÍ KAVÁREN PRO RODIČE

Zaměření: 1. stupeň ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

4. 6. 2019, 14:00 - 17:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, 140 00 Praha 4 - Nusle
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Petra Prokopová Machalová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 637/2019-2-52


Zaměření: 1. stupeň ZŠ
Lektor:
Mgr. Petra Prokopová Machalová
Přihlašování otevřené od 7. 5. 2019.

Jak vést kavárny pro rodiče

Na semináři účastníci získají náměty a inspiraci pro práci s rodiči. Budou seznámeni se zkušenostmi, které se osvědčily při vedení jak jednotlivých setkání s rodiči, tak při pravidelných setkáváních formou rodičovských kaváren. Aktivity budou cílené na výuku matematiky vedené Hejného metodou. Zaměříme se na to, jak seznámit rodiče s některými z 12 klíčových principů. Účastníkům budou nabídnuty ukázky úloh z prostředí Hejného metody, které se hodí pro ilustraci metody, a zároveň nevyžadují hluboké matematické znalosti účastníků. Bude diskutováno i téma změny role učitele, který se stává spíše průvodcem poznávání dítěte tím, že mu nabízí přiměřené výzvy a řídí diskuze dětí. V dílně se budou diskutovat problémy, se kterými se učitelé v nové roli potýkají, např. Jak vytvořit tvůrčí klima plné důvěry a vzájemné spolupráce? Jak zefektivnit komunikaci dítě – rodič, dítě- dítě, dítě - učitel? apod.

Seminář bude zaměřen především na formy práce při setkáních s rodiči. Účastníci budou diskutovat o tom, jak rodičům představit rozdíly mezi tradiční výukou matematiky a Hejného metodou, jak seznámit s přístupem genetického konstruktivismu, který je teoretickým východiskem Hejného edukační metody. Poznání dítěte vychází od zkušenosti, kdy dítě od činnosti popsané mateřským jazykem přechází k matematickému jazyku. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, náměty na konkrétní činnosti, metody a formy práce s konkrétními výzvami. Změna vzdělávání spočívá nejen ve vlastních aktivitách a činnostech realizovaných s dětmi, ale především v odlišné roli učitele.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 8000 Kč za seminář do 10 účastníků. Každý 400 Kč. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.