ÚVOD DO HEJNÉHO METODY V MATEMATICE NA 2. STUPNI ZŠ (WEBINÁŘ)

Zaměření: Seznámení s principy Hejného metody, úlohy z prostředí manipulativní geometrie, z aritmetických prostředí pavučin, součtových trojúhelníků, šipkových grafů
Zaměření: Seznámení s principy Hejného metody, úlohy z prostředí manipulativní geometrie, z aritmetických prostředí pavučin, součtových trojúhelníků, šipkových grafů
Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 8x45 min.

 

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 5. 2021, 15:00 - 18:30
13. 5. 2021, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Krčálová Ph.D.
Jarka Kloboučková
Ing. Stanislava Daňková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 400 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32834/2018-1-895


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Zaměření: Seznámení s principy Hejného metody, úlohy z prostředí manipulativní geometrie, z aritmetických prostředí pavučin, součtových trojúhelníků, šipkových grafů

Forma: videokonference na platformě ZOOM

Seminář je rozdělen do 4 bloků po 90 minutách vždy s minimálně 30 minutovou přestávkou.
 

Seminář je určen především pro učitele 2. st ZŠ a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Semináři bude zaměřen na následující myšlenky:

A. Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus)

B. Cíle výuky metody genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka

C. Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka

D. Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům (celým, racionálním, iracionálním), číselným operacím a relacím.

E. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmů. Od manipulací k představám a abstrakci. Vše bude ilustrováno na příkladech z praxe. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.