WEBINÁŘ – FINANČNÍ GRAMOTNOST V MATEMATICE NA 1. ST. ZŠ (DLOUHODOBÝ KURZ)

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 3. 2023, 14:30 - 18:00
18. 4. 2023, 14:30 - 18:00
16. 5. 2023, 14:30 - 18:00
6. 6. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Lenka Rybová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Finanční gramotnost v matematice na 1. st. ZŠ (dlouhodobý kurz)" pod č.j.:
MSMT- 21847/2022-2-703


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Lenka Rybová
Forma: on-line, videokonference na platformě ZOOM
Časová dotace: 16 x 45 min.

V rámci dlouhodobého kurzu zaměřeného na finanční gramotnost se budeme pravidelně online potkávat pod vedením obou garantek kurzu a dalších provázejících lektorů. Budeme se zabývat vhodnými úlohami z učebnice matematiky a aktivitami v duchu Hejného metody pro rozvoj kompetencí žáků prvního stupně v oblasti financí.
 
Společně se budeme zabývat úlohami napříč ročníky, které se týkají finanční gramotnosti. Budeme hledat odpovědi na otázky: např. Znají naši žáci peníze? Zacházejí s nimi uvážlivě? Jak můžeme zajistit, aby je nikdo neošidil, aby rozuměli jejich hodnotě. Techniky vhodné pro žáky různého věku prvního stupně si vyzkoušíme prakticky na konkrétních příkladech dobré praxe.
Na každém setkání se budeme zabývat některou konkrétní aktivitou zaměřenou cíleně na téma Finanční gramotnost (didaktické zpracování vybrané úlohy, práce s příběhem, příprava a realizace krátkodobého/střednědobého projektu, příprava dlouhodobé strategie pro školní rok, atd.) v oblastech Nakupování a placení; Hospodaření domácnosti; Přebytek rozpočtu a Schodek rozpočtu. Kromě toho si ukážeme, jak je možné využít potenciál některých úloh z učebnice při běžné výuce matematiky Hejného metodou a vytěžit z nich i téma finanční gramotnosti.
 
Po každém setkání bude následovat hodinová reflexe, kde budeme především sdílet dosavadní zkušenosti s výukou a vzájemně se motivovat k dalším aktivitám.
 
Termíny seminářů: vždy úterý od 14:30 do 18:00 hodin
21. březen 2023, 18. duben 2023, 16. květen 2023, 6. červen 2023
 
Termíny reflexí: vždy úterý od 18:00 do 19:00 hodin
 4. duben 2023, 2. květen 2023, 30. květen 2023, 6. červen 2023

Podmínkou pro získání osvědčení je 100 % účast na webináři.
 
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 6 350 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.