PŘEDNOST OPERACÍ II, TABULKA 0-99 PRO 3. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 3. ročníku, 7/10

Název akreditovaného semináře: Webinář - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

9. 3. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Jitka Vokšická

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Jana Peřinová
Lektoři: Mgr. Marta Kuchaříková, Mgr. Petra Sadílková, Mgr. Gabriela Hlavatá a další lektoři H-mat, o.p.s.

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Přednost operací II, Tabulka 0-99 pro 3. ročník ZŠ.
 
Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Přednost operací II, Tabulka 0-99 a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Zlomky, Sousedé, Vlastnosti čísel, Dětský park, Tvorba slovních úloh, Trojciferná čísla v desítkové soustavě, Sousedé, Abaku řetězce, Didaktická hra SOVA s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 3. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 3. r. na stranách 48 – 55 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z oblasti Kameny, Shodnost úseček, vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 30. 3. 2023: 8/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Mříž II, Násobení pod sebou ve 3. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde