WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 2. STUPNI ZŠ

Zaměření: Organizace hodiny prezenčně i distančně I
Zaměření: Organizace hodiny prezenčně i distančně I
1. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 3. 2022, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 10. 3. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
Zaměření: 
Organizace hodiny prezenčně i distančně I

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.
Pro získání osvědčení je nutné splnit podmínku 100% účasti.


1. část webináře Organizace hodiny prezenčně i distančně, jedná se o 2 nezávislé semináře 4 x 45 minut – možné absolvovat oba i samostatně. Účastník získá osvědčení za každou část zvlášť při dodržení podmínky 100 % účasti na dané části.

2. část webináře Organizace hodiny prezenčně i distančně: 31. 3. 2022 

Seminář bude zaměřen na praktické ukázky, jak efektivně naplánovat a zorganizovat vyučovací hodinu v době, kdy žáci chodí do školy i v době, kdy se musí vzdělávat distančně. Jak to zařídit, aby při výuce byl aktivní žák, aby byl rozvíjen podle svých individuálních potřeb, zažíval radost z poznávání, a zároveň učitel naplnil cíle vzdělávání. Velkou pozornost budeme věnovat otázkám diferenciace a individualizace ve výuce. Ukážeme si, jak motivovat a aktivizovat žáky volbou vhodných forem práce, jejichž zařazení do výuky podporuje principy HM nejen v prezenční, ale i distanční výuce. Na semináři budou řešeny úlohy z učebnic HM s různými matematickými tématy.
Seminář bude rozdělen na dva 4 hod semináře, které mohou účastníci absolvovat nezávisle na sobě. Účast na druhém semináři není podmíněna účastní na prvním semináři a naopak.
  1. seminář: První 4hodinový seminář bude věnován organizaci hodiny při prezenční výuce.
  2. seminář: Druhý 4hodinový seminář bude věnován organizaci hodiny při distanční výuce.
 
Seminář je vhodný pro učitele, kteří aktivně vyučují matematiku na 2. stupni, aby mohli sdílet své zkušenosti z výuky.
 
Komu je určeno: Učitelů matematiky na 2. stupni, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, ředitelům škol a školských zařízení, učitelům – vedoucím zájmových kroužků a klubů.

Vzdělávací cíl: Účastníci získají nové podněty pro výuku matematiky na druhém stupni základních škol. Seminář seznámí učitele s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka. Vše bude demonstrováno na příkladech z praxe.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde