WEBINÁŘ – MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. ročník
Zaměření: 1. ročník

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

25. 9. 2021, 09:00 - 12:30
16. 10. 2021, 09:00 - 12:30
13. 11. 2021, 09:00 - 12:30
4. 12. 2021, 09:00 - 12:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Rybová
Mgr. Sylva Peclinovská Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč

Přihlašovat se můžete do 20. 9. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Dlouhodobý kurz je určen pro učitele, kteří v současné době (září 2021) začnou učit v 1. ročníku matematiku podle Hejného metody. Může jít o učitele začínajícího (tzn. první zkušenost s výukou podle Hejného metody) nebo učitele se zkušeností v jiných ročnících.
Kurz bude probíhat online v průběhu prvního pololetí (od září do prosince), a to ve čtyřech čtyř hodinových a čtyřech hodinových blocích ve formě reflexe a vzájemného sdílení. Cílem dlouhodobého kurzu bude především sdílení vlastních zkušeností a na základě diskutovaných situací a jevů si postupně osvojovat principy Hejného metody a uvádět je do své praxe.
 
Koncepce jednotlivých bloků bude vycházet ze 3 následujících oblastí, které však budou upravovány dle aktuálně vznikajících potřeb skupiny.
 
  1. Východiska výuky matematiky
 
Kromě hlubšího seznámení s 12 principy Hejného metody se v průběhu celého kurzu budeme snažit o jejich vědomé využívání v praxi na základě analýzy i sebereflexe didaktických jevů vznikajících při vyučování, analýzy žákovských řešení i práce s videozáznamy. Společně tak budeme např. hledat odpovědi na otázky, jak připravit i organizovat vyučovací hodiny s cílem o maximální individualizaci a diferenciaci práce žáků, v souvislosti s tím na tvorbu a gradaci úloh, mapování postupu žáka v učení, jeho osobnostní rozvoj a budování jeho poznání.
 
  1. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka
 
Zaměříme se na vybraná aritmetická a geometrická prostředí, se kterými žák v 1. ročníku začíná pracovat. Tato oblast organizovaná převážně ve formě praktických dílen bude nejen ukázkou práce v jednotlivých prostředích na základě řešení typologických úloh, ale především se zaměříme na sdílení praktických zkušeností a kritických míst při uchopování prostředí žáky, na které v průběhu pololetí narazíme.
 
  1. Role učitele
 
V průběhu tohoto dlouhodobého kurzu se zaměříme na vnímání učitele spíše jako průvodce žáka na cestě za poznáním a moderátora třídních diskuzí při objevování světa matematiky. Pozornost bude též věnována tématu hodnocení a budování autonomie žáka při vlastním učení.
 
V kurzech vás budou provázet lektorky, Sylva Peclinovská a Lenka Rybová, ale zároveň se budete moci setkat i s dalšími lektory.
  
 
Termíny setkání
 
25. 9.           4 hod           od 9.00
6. 10.           1 hod.          od 16.30
16. 10.          4 hod.          od 9.00
27. 10.         1 hod.           od 16.30
13. 11.         4 hod.           od 9.00
24. 11.         1 hod.           od 16.30
4. 12.           4 hod.           od 9.00
10. 12.         1 hod.           od 16.30
 
 
 
Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D.
- lektorka a tutorka Hejného metody pro ZŠ
- diplomantka a doktorandka prof. M. Hejného
- učitelka 1. stupně ZŠ s desetiletou zkušeností s výukou podle Hejného metody
- členka Národního kabinetu Předškolního a Prvostupňového vzdělávání
 
Mgr. Lenka Rybová
- lektorka a tutorka Hejného metoda pro ZŠ a MŠ
- učitelka 1. stupně ZŠ (i malotřídní typ školy) s osmiletou zkušeností s výukou podle Hejného metody
- účast na pilotáži učebních materiálů H-mat, o.p.s. (sebehodnotících aktivit v učebních materiálech)
- spoluautorka metodiky pro MŠ
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde