POPELÁŘI A PRŮŘEZOVÁ KAPITOLA ČÍSLO V MŠ

Název akreditovaného semináře: Webinář - Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

9. 3. 2023, 15:30 - 19:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Zuzana Rauchová DiS.
Mgr. Jana Šrytrová DiS

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241Popeláři – Sdílíme zkušenosti s aktivitami, které patří do oblasti práce s daty (např. evidence, třídění).  V rámci dílny se zamyslíme nad gradací aktivit v tomto prostředí.

Číslo –Sdílíme zkušenosti s prostředími, která otevírají svět čísel a jejich různé role. V rámci dílny navrhujeme aktivity, kde děti vnímají číslo různými smysly a zamýšlíme se nad gradací navržených aktivit.   

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde