JAK ZAČLENIT A PROVÁZAT SPONTÁLNÍ A ŘÍZENÉ ČINNOSTI V MŠ S MATEMATIKOU

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

18. 1. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Romana Romová
Bc. et Bc. Dana Adedokun

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se není možné přihlásit (přihlašování ještě nebylo zahájeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Provázat spontální a řízenou činnost patří mezi největší oříšky v MŠ. Jak tedy děti přirozeně motivovat, aby obě činnosti byly provázané? Na tuto a i další otázky budeme hledat společně odpovědi. Vyzkoušíme aktivity, které nám mohou pomoci při řešení této problematiky.

Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde